Důvodů, proč vám nehrají některé programy, může být více. Není však potřeba kontaktovat hned Zákaznický servis freeSATu nebo prodejce satelitní techniky.

Doporučujeme pročíst si otázky a odpovědi uvedeny níže, které jsou rozděleny do dvou základních skupin dle typu balíčků.

freeST Smart, freeSAT Multi, freeSAT Kombi+,  freeSAT Kombi+ Apple TV+, freeSAT Premium
 1. Nehrají mi vůbec žádné programy z balíčků Smart, Multi, Kombi+, Kombi+ Apple TV+, Premium

  Nehrají žádné kódované ani nekódované (ČT24 HD, Óčko, TV Noe, A11). Problém nebude na straně freeSATu, ale na vašem přijímacím zařízení (satelitní anténa, kabeláž, konektory, satelitní přijímač). Nejdříve zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně zapojeny, nebo v zimním období, zda není vaše satelitní anténa pokryta vrstvou sněhu či ledu. Pokud žádný problém neodhalíte, kontaktujte vašeho technika nebo prodejce satelitní techniky. Nekontaktujte Zákaznický servis freeSATu, který vám v tomto případě nemůže pomoci.

  TIP PRO VÁS!

  Nezapomeňte, že vedle satelitního televizního příjmu máte s freeSATem přístup také k internetové televizi Skylink Live TV, takže o svou televizní zábavu nikdy nepřijdete!

 2. Hrají pouze nekódované programy

  Hrají programy (ČT24 HD, Óčko, TV Noe, A11, …), ale nehrají žádné další (kódované) programy:

  - Delší dobu jste nepoužíval satelitní televizi freeSAT– více informací jak spustit přijímač po delší době.

  - V satelitním přijímači / dekódovacím modulu je vyjmuta nebo špatně vložena dekódovací karta – zkuste vyjmout a znovu vložit dekódovací kartu, a to buď čipem dozadu a nahoru anebo dozadu a dolů. Při špatném kontaktu může pomoci přetření kovového čipu (nejlépe klasickou kancelářskou gumou).

  - Nemáte předplacen žádný placený balíček – doporučujeme ověřit, zda jsou na vaší dekódovací kartě aktivní služby freeSAT, nejlépe v samoobslužném portálu Můj freeSAT.

 3. Nehrají mi jen některé kódované programy z balíčků Smart, Multi, Kombi+, Kombi+ Apple TV+, Premium

  - Nemáte předplacen žádný placený balíček – doporučujeme ověřit, zda jsou na vaší dekódovací kartě aktivní služby freeSAT, nejlépe v samoobslužném portálu Můj freeSAT.

  - Výpadek signálu – v případě většího výpadku signálu zobrazujeme důležité informace na tomto webu. Menší výpadky signálu mohou být způsobeny dočasně zhoršenými povětrnostními podmínkami na přijímací nebo vysílací straně. Více zde.

  - Mohlo dojít ke změně vysílacích parametrů některých programů anebo přestal být program dodáván – v takovém případě je informace uvedena v Novinkách na hlavní stránce.

  - Nemáte správně naladěn některý program – doporučujeme postupovat podle návodu k obsluze vašeho satelitního přijímače a použít parametry pro naladění programů. Pokud již návod k obsluze nemáte, může vám pomoci stránka Orientační návod pro naladění.

  light, medium HD, plus HD
 4. Nehrají jen některé programy z balíčků light, medium HD, plus HD

  Pokud vám přestaly hrát jen některé programy, může to mít více příčin. Většina satelitních přijímačů dokáže zobrazit na televizoru tzv. chybovou hlášku, a to v podobě kódu nebo textu, který vám pomůže příčinu identifikovat. Pokud takový přijímač nevlastníte, pokuste se problém identifikovat sami. Může se jednat o některou z těchto příčin:

  1) Skončilo mi předplatné období a neuhradil jsem fakturu na další období
  (chybové hlášky E16-4 nebo E18-4 anebo E19-4)
  Služby, které jsou na vaší satelitní kartě aktuálně aktivní si můžete ověřit v samoobslužném portálu Můj freeSAT.

  2) Delší dobu jsem freeSAT nepoužíval
  (chybová hláška E30-4)

  Pokud jste freeSAT nepoužívali déle než 14 dní, může to trvat trochu déle, než při opětovném spuštění programy znovu naskočí (až 30 minut). Pozor! Přepínání mezi programy může dobu čekání výrazně prodloužit – přepněte na program Prima Love a VYČKEJE BEZ PŘEPÍNÁNÍ MEZI PROGRAMY, až program naskočí.

  Chcete-li vaše čekání zkrátit na minimum, nechte si zaslat na vaši satelitní kartu tzv. autorizační zápis, a to přes samoobslužný portál Můj freeSAT.

  3) Program změnil vysílací parametry anebo byl vyřazen z programové nabídky freeSAT
  (chybové hlášky E16-4 nebo E19-4)

  Čas od času je z různých provozních důvodů potřeba změnit vysílací parametry některých programů. Většina satelitních přijímačů používaných pro satelitní televizi freeSAT je vybavena funkcí automatického ladění a uspořádání programů a v takovém případě váš přijímač všechny změny provede automaticky. Pokud takový přijímač nevlastníte programy vám při změně parametrů přestanou hrát, je potřeba si je naladit manuálně – viz Potřebuji naladit některé programy freeSAT.

  O případných změnách vysílacích parametrů anebo změnách v programové nabídce freeSAT informujeme vždy v sekci Novinky.

  4) Na tomto programu je zapnuto věkové omezení
  (chybová hláška E136-4)

  Pro sledování tohoto programu zadejte PIN a vypněte rodičovský zámek.

  5) Ve vašem satelitním přijímači není správně vložena satelitní karta freeSAT
  (chybové hlášky E04-4, E05-4, E06-4 nebo E33-4)

  Překontrolujte správné vložení satelitní karty ve vašem přijímači. Při špatném kontaktu může pomoci přetření kovového čipu (nejlépe klasickou kancelářskou gumou).

  TIP PRO VÁS!

  Nezapomeňte, že vedle satelitního televizního příjmu máte s freeSATem přístup také k internetové televizi Skylink Live TV, takže o svou televizní zábavu nikdy nepřijdete!

 5. Nehrají mi vůbec žádné programy z balíčků light, medium HD, plus HD

  Pokud vám přestaly fungovat úplně všechny televizní programy, tedy i nekódované, jako např. 1 Music Channel, U TV nebo Sky News, není problém u freeSATu, ale na vašem přijímacím zařízení (satelitní anténa, kabeláž, konektory, satelitní přijímač).

  Nejdříve zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně zapojeny anebo v zimním období, zda není vaše satelitní anténa pokryta vrstvou sněhu či ledu. Pokud neodhalíte žádný problém, který můžete odstranit sami, využijte odborných služeb některé z firem zabývajících se satelitní technikou.

  TIP PRO VÁS!

  Nezapomeňte, že vedle satelitního televizního příjmu máte s freeSATem přístup také k internetové televizi Skylink Live TV, takže o svou televizní zábavu nikdy nepřijdete!