Navigace

Zásady ochrany soukromí spotřebitelů

Společnost Canal+ Luxembourg S. à r.l. (dále jen „Poskytovatel“) si klade za cíl chránit Vaše soukromí. Chceme, abyste si mohli být naprosto jisti, že s Vašimi Osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s našimi povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů týkajících se ochrany údajů a soukromí. Tyto zásady ochrany soukromí (dále jen "Zásady") popisují, jak získáváme a zpracováváme Vaše Osobní údaje, pokud využíváte naše produkty a služby a pokud Vám poskytujeme naše produkty a služby. Tyto Zásady upravují to, jak bude Poskytovatel nakládat s Osobními údaji, které nám poskytnete, na základě předchozího oznámení nebo udělení souhlasu, pokud to příslušné právní předpisy vyžadují.

Tyto Zásady se vztahují na všechny zákazníky Poskytovatele a jejích dceřiných společností. Vztahují se rovněž na všechny návštěvníky našich webových stránek, kteří mohou, avšak nemusí, být zákazníky Poskytovatele.

Tyto Zásady je třeba vnímat ve spojení s našimi Všeobecnými podmínkami a případnými zvláštními podmínkami vztahujícími se na produkty a služby, které jste si objednali. Tyto Zásady se mohou čas od času měnit. Případné změny zjistíte pravidelným sledováním našich webových stránek.

Naše produkty či služby mohou obsahovat odkazy na webové stránky dalších společností a jimi nabízené služby; tyto společnosti mohou mít vlastní zásady týkající se ochrany soukromí. Doporučujeme vám seznámit se se zásadami ochrany soukromí těchto třetích stran. Naše společnost neodpovídá za jakékoli postupy v oblasti ochrany soukromí nebo jakýkoli obsah produktů či služeb takových třetích stran.