Vážený zákazníku, jak jsme vás informovali na Vašem vyúčtování, věnujte prosím pozornost změně fakturačního procesu za služby freeSAT. Od tohoto fakturačního období Vám bude vyúčtování za služby freeSAT doručováno o několik dní později, konkrétně kolem 13. dne v měsíci pro platbu poukázkou, bankovním převodem nebo inkasem. Pokud platíte služby freeSAT přes SIPO, vyúčtování bude doručováno kolem 24.dne v měsíci.

Důležité pro Vás je, že mimo platební metody SIPO se mění pouze čas doručení a splatnosti, tato změna nemá vliv na účtovací období a fakturovanou částku.

Zároveň měníme i číslo účtu pro vaše platby.
Nové číslo účtu je: 2068500318/2600


Platbu za služby na aktuální měsíc posílejte již na tento nový účet.

Pokud jste již uhradili na účet původní, platba bude také připsána.


Pokud máte nastavenou platbu přes SIPO, bude se Vám v tomto vyúčtování měnit i fakturační období. Aktuálně toto období máte nastaveno od 23.dne v měsíci do 22. dne měsíce následujícího. Nově se budou služby účtovat od 1.dne do konce měsíce.

Pokud jste si jisti, že Vám faktura opravdu nedorazila (e-mailem nebo poštou s magazínem freeSAT), můžete ji najít (jakož i minulé faktury) také na tomto webu v portálu Můj freeSAT.