Vážený zákazníku, jak jsme vás informovali na Vašem vyúčtování, věnujte prosím pozornost změně fakturačního procesu za služby freeSAT. Od následujícího fakturačního období vám bude vyúčtování za služby freeSAT doručováno o několik dní později, konkrétně kolem 13. dne v měsíci pro platbu poukázkou, bankovním převodem nebo inkasem. Pokud platíte služby freeSAT přes SIPO, vyúčtování bude doručováno kolem 24.dne v měsíci.

Důležité pro Vás je, že mimo platební metody SIPO se mění pouze čas doručení a splatnosti, tato změna nemá vliv na účtovací období a fakturovanou částku.

 

Pozor!

Pokud máte nastavenou platbu přes SIPO, bude se vám na následujícím vyúčtování měnit i fakturační období. Aktuálně toto období máte nastaveno od 23.dne v měsíci do 22. dne měsíce následujícího. Nově se budou služby účtovat od 1.dne do konce měsíce.

Při přechodu na nové fakturační období proto bude příští vyúčtování od 23.3.2021 do 30.4.2021, což bude mít za následek vyšší částku, protože se jedná o období delší než měsíc.

Nejedná se tedy o zdražení.

Květnové vyúčtování už bude na standardní měsíční částku.