Vážený zákazníku, jak jsme vás informovali na Vašem vyúčtování, věnujte prosím pozornost změně fakturačního procesu za služby freeSAT. Od fakturačního období 03/2021 Vám je vyúčtování za služby freeSAT doručováno o několik dní později, konkrétně kolem 13. dne v měsíci pro platbu poukázkou, bankovním převodem nebo inkasem. Pokud platíte služby freeSAT přes SIPO, vyúčtování bude doručováno kolem 24.dne v měsíci.

Důležité pro Vás je, že mimo platební metody SIPO se mění pouze čas doručení a splatnosti, tato změna nemá vliv na účtovací období a fakturovanou částku.

Číslo účtu pro vaše platby je 2068500318/2600.


Pokud máte nastavenou platbu přes SIPO, bude se Vám v tomto vyúčtování měnit i fakturační období. Aktuálně toto období máte nastaveno od 23.dne v měsíci do 22. dne měsíce následujícího. Nově se budou služby účtovat od 1.dne do konce měsíce.

Pokud jste si jisti, že Vám faktura opravdu nedorazila (e-mailem nebo poštou s magazínem freeSAT), můžete ji najít (jakož i minulé faktury) také na tomto webu v portálu Můj freeSAT.