Vždy k 5. dni v měsíci je v zákaznické databázi proveden automatický výpočet, ze kterého jsou získány podklady pro vytvoření všech zákaznických faktur, které pokrývají služby freeSAT na následující měsíc (tzv. běžné období).

Během několika dní se musí všechny faktury připravit, zkontrolovat, vytisknout a do 13. dne tohoto měsíce doručit všem zákazníkům.

Od obdržení faktury mají zákazníci několik dní na její úhradu. Na faktuře jsou proto uvedeny 2 důležité data – Datum splatnosti (obvykle 24. den v měsíci) a Doporučené datum úhrady (obvykle 21. den v měsíci). Datum splatnosti označuje den, kdy by měla být úhrada již připsána na účtu freeSAT. Protože ale některé platební metody trvají i několik dní, doporučujeme úhradu faktury provést s předstihem, tedy podle Doporučeného data úhrady.

V některých případech může být naúčtována částka za aktuální, ale zároveň i předchozí období. Může se to stát v případě, pokud vaši předchozí úhradu neprovedete včas. V takovém případě prosím uhraďte celou předepsanou částku – O SVÉ PENÍZE NEPŘIJDETE – vzniklý přeplatek se použije na pokrytí úhrady v příštím měsíci.