Pokud se zpozdíte s úhradou faktury (fakturovaná částka není připsána na účet freeSAT do uvedeného Data splatnosti), upozorníme Vás na to upomínkou, kterou Vám zašleme e-mailem nebo SMS zprávou. Poplatek za první upomínku činí 25 Kč. Pokud úhradu (fakturované částky včetně poplatku za upomínku) neprovedete včas (tedy do cca do 21. dne v měsíci), bude Vám v následující faktuře účtována, jak částka za minulé období včetně poplatku za upomínku, tak nová částka na další (běžné) období. V tomto případě je nezbytné, abyste provedli úhradu celé částky.

Pokud ani tuto druhou fakturu neuhradíte včas, bude Vám stejným způsobem zaslána druhá upomínka a služby freeSAT budou omezeny. Poplatek za druhou upomínku činí dalších 50 Kč.