Na trhu existuje velké množství různých modelů satelitních přijímačů, přičemž každý z nich má odlišný způsob ovládání. Není proto bohužel možné připravit jediný univerzálně platný návod naladění. Jednotlivé kroky se však můžou u různých typů přijímačů lišit. Pokud jste nenalezli návod pro naladění programů ve vašem satelitním přijímači na této stránce, připravili jsme se pro vás níže uvedený orientační návod, který popisuje hlavní kroky při ladění.

Pokud využíváte některý z balíčků light, medium HD nebo plus HD (přijímáte signál ze satelitu Thor 6, Thor 7 a Intelsat 0.8°W), můžete si jej stáhnout v přehldné podobě zde.

Na úvod – při ladění jsou důležitá tato tlačítka na dálkovém ovladači vašeho přijímače:
 • MENU (někdy označeno také SETUP) – tímto tlačítkem se vyvolá a zobrazí základní nabídka možností ovládání a nastavení satelitního přijímače.

 • Šipky (˄ ˅ ˂ ˃) – umožňují posun mezi položkami v menu nahoru, dolů, či doleva a doprava.

 • OK– potvrzení volby.

 • EXIT (někdy označeno také BACK nebo ZPĚT) – stisk tohoto tlačítka způsobí návrat o krok zpět a v některých případech také uložení provedené akce.

 • Barevná tlačítka – vyvolají spuštění některých na obrazovce avizovaných procesů.


KROK 1

Zapněte satelitní přijímač a přepněte jej na některý z kódovaných programů (nejlépe ČT1 HD).

KROK 2

Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko Menu (Setup) – na televizoru se zobrazí hlavní oblasti nástrojů ovládání satelitního přijímače. Pokud se nejdříve zobrazí požadavek na zadání kódu, zadejte 0000 nebo 1234.

KROK 3

Vyhledejte a zvolte položku, která je označována jako Vyhledávání stanic (někdy také Vyhledávání programů, Manual scan, Ruční ladění, Procházení TP, Instalace apod.) – zobrazí se nové okno, ve kterém bude potřeba zvolit způsob či režim vyhledávání (ladění) a zadat nové parametry.

KROK 4

V okně Vyhledávání programů nejdříve zvolte položku, která bývá označována jako Režim vyhledávání (Způsob vyhledávání). Existuje více možností, ale ne všechny jsou pro naše ladění vhodné:

AUTO (nedoporučujeme) – vyhledá a naladí všechny programy jen na těch frekvencích, které již jsou v přijímači uloženy, tzn. v případě nových frekvencí se nenaladí všechny programy freeSATu. Na druhé straně se však naladí také velké množství nejrůznějších zahraničních programů, které mají pro českého diváka jen mizivou hodnotu a zbytečně by zaplňovaly místo v seznamu programů.

MANUAL/RUČNÍ (doporučujeme) – zadáváme postupně jednotlivé frekvence programů, které chceme naladit, a k nim příslušející parametry – vyhledá a naladí všechny programy freeSATu. (Některé přijímače jsou vybaveny také volbou Síťové vyhledávání, která vám může velmi ulehčit práci v režimu manuálního ladění, a to zejména v případě, kdy potřebujete ladit více programů, resp. více frekvencí – podrobnější popis této možnosti viz níže.)

ADVANCED/ROZŠÍŘENÉ/SMATV aj. (nedoporučujeme)

KROK 5
A)  platí pro zákazníky, kteří mají některý z balíčků freeSAT Smart, freeSAT Multi, freeSAT Kombi+, freeSAT Kombi+ Apple TV+ nebo freeSAT Premium
= přijímají signál ze satelitu Astra 23,5°E a 19,2°E

Po zvolení manuálního režimu je nyní potřeba zadat všechny parametry programů, které chceme naladit a vztahují se k jedné frekvenci (k jedné frekvenci s odpovídajícími parametry se vztahuje většinou více programů). Konkrétně zadáváme tyto parametry:

Satelit – vyberte ze seznamu satelit označený jako Astra 23,5°E a 19,2°E

Frekvence (Kmitočet) – zadejte číslo nebo vyberte ze seznamu (jedná se o čísla ve tvaru 11739, 11856, 11876 apod.)

Polarizace – vyberte ze seznamu (možnosti jsou Vertikální nebo Horizontální)

FEC – zadejte nebo vyberte ze seznamu (jedná se o parametr ve tvaru 3/4, 3/5 apod.)

Symbolová rychlost – zadejte nebo vyberte ze seznamu (jedná se o parametr ve tvaru 27500 nebo 29900 apod.)

Norma – vyberte ze seznamu (jedná se o parametr ve tvaru DVB-S2/8PSK, DVB-S apod.)

Aktuální parametry pro jednotlivé programy najdete v souboru Seznam frekvencí, který naleznete v sekci ke stažení.

B)  platí pro zákazníky, kteří mají některý z balíčků light, medium HD nebo plus HD = přijímají signál ze satelitu Thor 6, Thor 7 a Intelsat 0.8°W

Po zvolení manuálního režimu je nyní potřeba zadat všechny parametry programů, které chceme naladit a vztahují se k jedné frekvenci (k jedné frekvenci s odpovídajícími parametry se vztahuje většinou více programů). Konkrétně zadáváme tyto parametry:

Satelit – vyberte ze seznamu satelit označený jako Thor 0,8°W (někdy také Thor 5, Thor 6, Intelsat 10-02 )

Frekvence (Kmitočet) – zadejte číslo nebo vyberte ze seznamu (jedná se o čísla ve tvaru 11804, 12054, 12169 apod.)

Polarizace – vyberte ze seznamu (možnosti jsou Vertikální nebo Horizontální)

FEC – zadejte nebo vyberte ze seznamu (jedná se o parametr ve tvaru 3/4, 3/5 apod.)

Symbolová rychlost – zadejte nebo vyberte ze seznamu (jedná se o parametr ve tvaru 28800 nebo 30000 apod.)

Norma – vyberte ze seznamu (jedná se o parametr ve tvaru DVB-S2/8PSK, DVB-S apod.)

Aktuální parametry pro jednotlivé programy najdete v souboru Seznam frekvencí, který naleznete v sekci ke stažení.

KROK 6

Po zadání všech parametrů dané frekvence přejděte na položku Vyhledávání a potvrďte tlačítkem OK – všechny programy, které se vztahují k dané frekvenci, se vyhledají, naladí s těmito novými parametry a uloží na konci seznamu programů.

KROK 7

Analogicky postupujte při vyhledávání a ladění také u ostatních programů/frekvencí.

Síťové vyhledávání

Jak již bylo uvedeno výše, u některých přijímačů existuje volba tzv. síťového vyhledávání, která vám velmi zjednoduší ladění v režimu manuálního vyhledávání, a to zejména v případech, kdy potřebujete naladit více programů, resp. více frekvencí. Díky této možnosti nemusíte postupně zadávat a ladit jednotlivé frekvence, ale stačí zadat jen parametry vztahující se k jediné frekvenci (tzv. domácího transpondéru) a přijímač v jednom kroku nově naladí všechny programy freeSatu.

Pro zákazníky, kteří mají některý z balíčků freeSAT Smart, freeSAT Multi, freeSAT Kombi+, freeSAT Kombi+ Apple TV+ nebo freeSAT Premium = přijímají signál ze satelitu Astra 23,5°E a 19,2°E. Konkrétně se jedná o tyto parametry:

 • Satelit Astra 23.5°E
 • Frekvence (kmitočet) – 12 070 MHz
 • Polarizace – Horizontální
 • FEC –3/4
 • Symbolová rychlost - 27 500
 • Norma – DVB-S


Pro zákazníky, kteří mají některý z balíčků light, medium HD nebo plus HD = přijímají signál ze satelitu Thor 6, Thor 7 a Intelsat 0.8°W. Konkrétně se jedná o tyto parametry:

 • Satelit Thor 6 0,8°W
 • Frekvence (kmitočet) – 11 727 MHz
 • Polarizace – Vertikální
 • FEC –7/8
 • Symbolová rychlost - 28 000
 • Norma – DVB-S


Po zadání těchto parametrů přejděte na položku Síťové vyhledávání a potvrďte tlačítkem OK – jak již bylo uvedeno, přijímač vyhledá a naladí všechny programy freeSATu. Již existující programy opět zůstanou na stejné pozici a nové programy se zařadí na konec seznamu programů.

Stručné návody na manuální naladění programu nebo spuštění funkce FastSan (automatické ladění a uspořádání programů) v nejpoužívanějších satelitních příjimačích najdete na této stránce.