Kopírování, distribuce, nebo jakákoli forma publikování či jiného používání textových a grafických materiálů zpracovaných na těchto web stránkách jsou zakázány bez výslovného souhlasu společnosti.

Informace o společnosti

  • Obchodní jméno: UPC DTH S.à r.l.
  • Adresa sídla: Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg, Luxembourg
  • Poštovní adresa: Rue Albert Borschette 2, L-1246 Luxembourg, Luxembourg
  • Číslo registrace: B87905
  • Registrovaná v: Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg
  • Číslo DPH: LU23716367
  • Statutární zástupci: Catalin Itu, Alexandra Calapareanu
  • Základní jmění: 412.400 EUR
^M