Jak zaplatit

  1. Jak uhradit služby freeSAT? Platby za službu freeSAT můžete hradit prostřednictvím poštovní poukázky, SIPA, převodem na bankovní účet nebo inkasním příkazem ve prospěch účtu 2000498936/3500. Nejideálnější způsob platby za služby freeSAT je inkaso. U plateb nezapomeňte uvést správný variabilní symbol, na základě kterého bude Vaše platba přiřazená.
  2. Kdy je splatnost vyúčtování? Splatnost sazby za služby je uvedena přímo ve vyúčtovaní. Platbu je potřebné uhradit nejpozději do 15. dne v měsíci.
  3. Jaký způsob zasílání vyúčtování si můžete zvolit? Zvolit si můžete jeden ze tří způsobů zasílání vyúčtování. Poštou, emailem nebo SMS zprávou.

Elektronické vyúčtování a inkaso

  1. Co je to elektronické vyúčtování? Elektronické vyúčtování je alternativou klasického tištěného vyúčtování. Jedná se o elektronický soubor ve formátu PDF, který vám zašleme prostřednictvím emailu. Vyúčtování na email obsahuje stejné údaje, jako tištěné vyúčtování. Nastavit elektronické vyúčtování si můžete jednoduše zde.
  2. Co je to inkaso? Inkaso je pohodlná platební metoda, kterou jednorázovým příkazem v bance autorizujete společnost Canal+ Luxembourg S.à r.l. každý měsíc na automatické stažení platby za služby. Datum stažení inkasa budete mít na vyúčtování uvedený jako datum splatnosti. Pro podrobné informace jako zřídit inkasní příkaz klikněte zde.
  3. Jak se uplatňuje sleva za elektronické vyúčtování a inkaso? Sleva za elektronické vyúčtování a inkaso se uplatňuje vždy v měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém jsme Vám zaslali vyúčtování prostřednictvím e-mailu nebo jste služby uhradili prostřednictvím inkasa. Aktivujte si elektronické vyúčtování a vyúčtování dostanete místo klasické pošty e-mailem. Ušetříte tak 5 Kč. Vyberte si pohodlnou kombinaci inkasa a elektronického vyúčtování a ušetříte až 15 Kč měsíčně.

Upomínka

  1. Co je to upomínka? Pokud se spozdíte s úhradou některého z našich vyúčtování, upozorníme vás na to upomínkou, které zasíláme SMS zprávou nebo emailem. Upomínkou se rozumí i vyúčtování, které obsahuje upozornění o nezaplacení předešlého vyúčtování, a můžeme vám za ni naúčtovat poplatek v souladu s ceníkem ve výši 25 Kč. Za opakovaně zaslanou upomínku můžeme podle ceníku účtovat poplatek ve výši 50 Kč.

Neuhrazené služby

  1. Kdy můžou být služby omezené? Pokud neuhradíte upomínku na náš účet v termínu splatnosti, můžeme vám služby omezit na několik kanálů, přičemž budete povinni zaplatit za takovou omezenou nabídku cenu určenou v ceníku (100 Kč) anebo úplně pozastavit. Poskytování služeb vám můžeme také úplně pozastavit v případě, že neuhradíte administratvní poplatek související s balíkem freeSAT karta.